Bütün kutsal kitaplarda bahsi geçen zeytinin günümüze değin pek çok kullanım amacı olmuştur. Bunların ilki belki de en önemlisi zeytinin yağından faydalanmaktır. Zeytinin gelişim sürecinde, yağını çıkarabilmek pek çok teknik kullanılmıştır. İnsanlığın modernleşme sürecinde evrilmesi ve buna paralel olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojinin gelişmesiyle birlikte zeytinyağı çıkarılmasında kullanılan ilkel yöntemler zamanla önemini yitirmiştir. Modern sistemin sunduğu pratiklik ise daha cazip gelmiştir. 

Genel olarak bakıldığında gelişim insanın ihtiyacına yönelik olmuştur. Zeytinden yağ çıkarmayı akıl eden insan bunu sadece kendisiyle sınırlı tutmamış ve herkesin hizmetine sunmuştur. Ticaretini yaparak ta tüm medeniyetlerin verimli zeytin ağacını ve zeytinyağını tanımasını sağlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde zeytin; başarılı sporcular için şampiyonluk çelengi, ülkeler arasında barış sembolü, dini merkezlerin aydınlatılmasında bir araç, güzelleşmek için yüze sürülen bir iksir ve en önemlisi de insanlığın besin kaynağı olmuştur.