Çiftçi olarak, arazinizi seçtiniz ve araziye 30 ila 40 ağaç ektiğinizi varsayın. Sizler, burada, ağaçların bakımını yapacak, toprağın yılda iki defa süreceksiniz ve temizleyeceksiniz. Zeytincilikte gerekli olan adımları takip ettiğinizde, 4. Yıldan itibaren zeytin ağaçlarınız ürün vermeye başlayacaktır. Ağaçlar için verimlilik 8. yaştan sonra başlamaktadır. Zeytin ağaçlarının ortalama ürün potansiyeli, ağaç başına 10 ila 15 kilo arasında olmaktadır. Teknolojinin ileri düzeyde kullanıldığı Avrupa ülkelerinde bu oran 80 kilo olabilmektedir. Avrupa’da teknolojik destekler olması ve iyi cins zeytin ağacı kullanımı olması bunun sebeplerinden birisidir.
Arazinizin 1 dönümüne denk gelen bir alanda 30 zeytin ağacı olduğunu çıkarsak, buradan elde edeceğiniz toplam zeytin rekoltesi 500 kilo civarı olacaktır. Bu miktar, iklim ve toprak, hatta ağaç tipine göre değişiklik gösterebilmektedir. Zeytinin kilosunun 4 ila 5 TL olduğunu varsayarsak, satım işleminden oldukça kar etmeniz mümkün olacaktır. Burada, zeytinden yağ çıkarma oranını da eklememiz gerekecektir.