Türkiye’nin coğrafik olarak en bilinen zeytin yetiştirilen alanlarından birisi, Ege Bölgesidir. Arazi seçiminin önemi oldukça önemlidir; iklim koşulları, nem, toprak yapısı gibi etkenler belirleyicidir. Bu nedenle ekim yapılacak arazi seçimi çok önemlidir.
Arazinin bulunduğu coğrafya, arazinin konumu, iklim, sulama ve diğer koşullara gereken önem gösterilmelidir. Özellikle güneye bakan arazilerin seçilmesi gerekir; bu arazilerde güneş ışınlarını daha iyi alır, bu da mantar ve benzer hastalıkların ağaçlara bulaşmasına engel olmaktadır.
Zeytin yetiştirilen arazinin suya yakın olması gerekir, bu da sulama masraflarının kısılması bakımından önemlidir. Toprağın yapısına gelince; kireç oranı %5 ila 15 arasında bulunmalı, organik madde açısından %2 ila 3 seviyelerinde bulunmalıdır. Toprağın içereceği tuz oranı ise %5’i aşmamalıdır. Fazla tuzlu topraklarda zeytin yetiştirmek mümkün değildir. Diğer özellikler de dikkate alınmalı, zeytin yetiştirmede azami özen gösterilmelidir.