Zeytin ağacı, uzun zamandır Akdeniz'in genişleyen manzaralarıyla eşanlamlıdır ve zeytin, antik Yunanlılar zamanından beri önemli bir sembol olmuştur. Zeytin için belki de en bilinen sembolik çağrışım barıştır. Zeytin ağacı veya daha özel olarak bir zeytin dalı, antik Yunan mitolojisine dayanan bir barış ve dostluk sembolüdür.

Zeytin dalı, Greko-Romen mitolojisinde birkaç kez daha barışın sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Romalı şair Virgil, zeytin dalını Aeneid'de barış göstergesi olarak kullanır ve Roma elçileri, Pax Romana sırasında zeytin dallarını barış belirteci olarak kullanmıştır. Dahası, Mars Roma'nın savaş tanrısıyken, "Mars Pacifer" veya "barış getiren Mars" olarak da biliniyordu.

Bazı Roma sikkeleri Mars Pacifer'i sembolik barış çağrışımlarını gösteren bir zeytin dalı olarak tasvir ediyordu. Bu sembolizm günümüzde de devam ediyor. ABD'nin Büyük Mührü, Amerika'nın ulusal kuşu, kel kartalı, bir pençesinde savaşı simgeleyen bir tutam ok tutarken, diğerinde barışı simgeleyen bir zeytin dalı tutar. Zeytin dalı Güney Kıbrıs bayrağında da bir barış sembolü olarak görünür ve barış çağrışımı birçok Arap halk geleneğinde de mevcuttur.

Zeytin ağacı ve zeytin dalı, binlerce yıldır barış ve iyi niyetin tarihi sembolleri olmuştur ve bugün, hepimiz bu önemli sembolik bitkinin natürel sızma zeytinyağı gibi geleneksel tatlar biçiminde gerçek hayattaki karşılığının tadını çıkarabiliriz.