Ağzında zeytin dalı tutan güvercin yüzyıllardan beri süregelen bir barış sembolüdür.  Bu barış sembolünün nereden geldiği hususunda çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan biri Gılgamış Destanı, üç büyük semavi dinin kitapları ve kutsal metinlerinde bahsedilen Nuh Tufanı'dır. Rivayete göre Büyük Tufan gerçekleştiğinde Nuh'un gemisi bir dağın (Cudi Dağı) zirvesine oturmuştur. Günler süren fırtına sonrasında Nuh Peygamber tufanın bitip bitmediğini anlayabilmek adına gemisindeki beyaz güvercinlerden birini salar. Güvercin ağzında bir zeytin dalı ile döndüğünde Nuh Peygamber suların çekilerek ortalığın sakinlediğini ve tufanın sona erdiğini anlar. Efsane ağzında zeytin dalı ile dönen beyaz güvercinin Tanrının öfkesinin dindiğinin ve insanlığı affettiğinin sembolü olduğunu söyler. İnsanlık ve Tanrı arasında uzlaşma sağlanmış ve zeytin dalı barışın işareti olmuştur.