Süper yüksek yoğunluklu koruların mekanik olarak hasat edilmesi ihtiyacı nedeniyle araştırmacılar, güneş paneli kurulumunun en az üç metre yüksekliğinde olması gerektiği sonucuna vardı.

Araştırmacılar, modellemelerine dayanarak, 20 ila 40 derecelik bir açıyla (yılın zamanına bağlı olarak) üç ila 4,5 metre arasına kurulan güneş panellerinin, güneş panellerinin mümkün olduğu kadar fazla enerji kullanmasına izin verdiğini ve yalnızca düşük düzeyde üretkenlikle sonuçlandığını belirlediler. 

Araştırmacılar, elektrik üretmek ve zeytin üretmek için arazi kullanımını optimize etmenin yanı sıra, güneş panellerinin sulama pompalarına güç vererek zeytinlik verimliliğini artırabileceğini söyledi. Açılı güneş panelleri tarafından oluşturulan gölgenin aynı zamanda yaz aylarında toprak nemini koruduğunu ve ağaçları sıcak hava dalgalarından ve dondan yalıttığını da eklediler.

Araştırmacılar, " Bu bulgular, zeytin ağaçlarını içeren gelecekteki agrivoltaik projeler için rehberlik sağlayabilir ve agrivoltaik kurulumlarda sürdürülebilir ve verimli ikili arazi kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunabilir" diye belirterek, "Ancak deneysel doğrulama, gerçek mahsul verimi verilerini kullanan modelleri doğrulamak için faydalı olacaktır. Böyle bir doğrulama yalnızca model doğruluğunu değerlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda çalışmanın potansiyel faydasını da vurgulayacaktır." sonucuna vardılar.